Can Mercader de Brines
Òdena

  Anoia
  Camí de can Mercader
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.60745
  1.61204
  384347
  4607124
  Número de fitxa
  08143 - 125
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6721
  núm. 6.721

  núm. 6.721
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A009001290000HQ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Mercader està configurat per un volum principal constituït per la masia i per un conjunt
  de cossos adjunts, bastits en diferents fases, formant un únic cos construït amb pati interior
  i barri. A la banda de migjorn del clos es troba l'antic paller del conjunt. Entre el volum
  principal i el paller hi ha un jardí interior amb arbrat i una piscina a la part central.
  A la banda nord del conjunt hi ha quatre edificacions auxiliars separades del volum
  principal i la Casa del masover acompanyada d'una nau de corrals.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba:" (...) L'any 1379 Ramon Muset de la població de Carbasí, comprarà tot el
  mas, a Jofre de Castellolí i a Maria, muller seva, habitats tots dos d'Igualada. Ramon
  Muset i la seva dona deixaran l'herència, l'any 1401, a la seva filla Elisenda, casada amb
  Gibert de Terrassola. Elisenda, a la vegada, deixarà com hereva a la seva filla Maria
  casada amb Guillem Montesquiu, originari de Maians. Aquesta parella designarà com
  hereu el seu fill Pere Montesquiu, casat amb Francina. Aquest hereu morirà casualment
  per un llamp, segons testificaren els síndics d'Òdena, i sense testament. Per sort,
  l'herència anirà a mans de la seva filla Càndia, la qual es casarà , l'any 1489, en primeres
  núpcies, amb Joan Mercader, originari de Collbató. A partir d'aquest moment el cognom
  Mercader identificarà el mas, afegint-se al de Brines. Els Mercader mantenen el cognom
  fins a mitjan segle XVIII, quan l'existència d'una pubilla donà lloc a l'entrada dels Carner al
  mas."
  Josep Carner casat amb Josefa Jorba varen deixar com hereu a Mariano Carner Jorba
  (1851-1913), el qual va ser alcalde d'Òdena elegit en tres vegades. A Mariano Carner se li
  atribueix una obra d'ampliació del mas. Mariano casat amb Maria Lluïsa Oller Aguilera
  varen deixar la propietat al seu fill Josep, casat amb Núria Caus. Josep Carner Oller (1893-
  1962) va deixar Cal Mercader al seu fill Josep Carner Caus (1922) casat amb Rosa Badia
  Enrich. Actualment la propietat és regentada pel seu fill Enric Carner Badia (1951).
  En el segle XV el mas era conegut com mas Brines, posteriorment com a Mercader de
  Brines i actualment com Can Mercader".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1991): "Els alcaldes d'Òdena dels darrers cent anys", Òdena, Butlletí d'Informació Municipal. Nova època, 22, Ajuntament d'Òdena, Òdena, pp.19-20.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (2013): "Antics alcaldes d'Òdena: Mariano Carné Jorba", L'Accent, la Revista d'Òdena, 68, Ajuntament d'Òdena, Òdena, p.12.