Casa Oller Castellterçol

Moianès
C. de Ramon Albó, 21.
717 m

Coordenades:

41.75049
2.11919
426769
4622449
08064-57
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28744.
Fàcil
Residencial
Privada
6826802DG2262N0001RI
Virgínia Cepero González

Edifici aïllat de planta rectangular, de tipologia ciutat-jardí, que consta de planta baixa, planta pis i golfes.
La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba alineada amb el carrer Ramón Albó. Presenta una barbacana perimetral que corona l'edifici.
La façana és de composició simètrica, amb obertures rectangulars i un balcó central.
Els murs de façana són de maçoneria, arrebossats.

La consolidació de Castellterçol com a vila d'estiueig, es va produir pels volts dels anys vint del segle passat. Es van construir un gran nombre de torres unifamiliars, de tipologia ciutat-jardí, que es va imposar a tot el país durant els anys del Noucentisme.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).