Edifici al carrer de Vic, 14 Castellterçol

Moianès
C. de Vic, 14.
716 m

Coordenades:

41.75046
2.12107
426925
4622444
08064-56
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XX
1907
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28743.
Fàcil
Residencial
Privada
7026705DG2272N0001SS
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada al carrer de Vic.
La façana és de composició simètrica. A la planta baixa i al primer pis, les obertures són rectangulars, amb motllura a la part superior. Al segon pis són geminades, amb una columna central, i d'arc de mig punt. El primer pis presenta tres balcons.
Els murs de façana són de maçoneria, arrebossats. El seu parament crea un ritme horitzontal.

La casa va ser objecte d'obres de restauració i remodelació, a finals del segle passat.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).