Escoles Velles o Grup Escolar Ramon Albó Castellterçol

Moianès
Pl. dels Estudis, 6-8.
715 m

Coordenades:

41.7507
2.12003
426839
4622471
08064-58
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XX
Lluís Bonet Garí, arquitecte.
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28745.
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Castellterçol
Virgínia Cepero González

Edifici aïllat, de planta rectangular que consta d'una sola planta. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a quatre vessants.
La façana principal és simètrica; les obertures són rectangulars i presenta un porxo central amb la porta d'entrada d'arc de mig punt motllurat; sobre les finestres hi ha un petit òcul circular.
Hi ha dues entrades laterals cobertes per uns porxos volats oberts.
Les façanes són construïdes amb maons i ciment, arrebossades i pintades.
La distribució interna és simètrica.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.
És la seu de l'Agrupació de Pessebristes de Castellterçol.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).