Casa Maria Raurell i Figueras Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Sant Pere, 16

Coordenades:

41.34514
1.69702
390990
4577891
08305-128
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XIX-XX
1914
Santiago Güell i Grau
Bo
Inexistent
Si:IPA 5057
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13310CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitjeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals.
La planta baixa ha estat modificada interiorment per cobrir les necessitats dels actuals comerços, convertint les obertures en aparadors: dos portals d'arc rebaixat als laterals i una obertura central i una altra a sota. A la planta pis, hi trobem un balcó corregut de tres obertures d'arc rebaixat amb mensules de suport i barana de ferro. En el pis segon hi ha un balcó d'obertura únic centrat i dos balcons ampitadors amb barana d'obra als costats. El coronament de la façana és ondulat amb motius decoratius vegetals.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.