Casa Maria Raurell i Figueras Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Sant Pere, 16

  Coordenades:

  41.34514
  1.69702
  390990
  4577891
  08305-128
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XIX-XX
  1914
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 5057
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13310CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitjeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals.
  La planta baixa ha estat modificada interiorment per cobrir les necessitats dels actuals comerços, convertint les obertures en aparadors: dos portals d'arc rebaixat als laterals i una obertura central i una altra a sota. A la planta pis, hi trobem un balcó corregut de tres obertures d'arc rebaixat amb mensules de suport i barana de ferro. En el pis segon hi ha un balcó d'obertura únic centrat i dos balcons ampitadors amb barana d'obra als costats. El coronament de la façana és ondulat amb motius decoratius vegetals.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.