Casa Joan Bertran Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Jaume I, 25

Coordenades:

41.34721
1.69593
390902
4578122
08305-319
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13302CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta semi soterrada, planta baixa sobreaixecada, dos pisos i sotacoberta o golfes. Coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal.
Façana principal composada simètricament a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa trobem el portal d'accés centrat d'arc rebaixat, amb finestres adintellades i el parament de bandes horitzontals. Presideix la planta principal un balcó corregut amb tres obertures adintellades; el parament és llis amb les obertures emmarcades. A la segona planta hi ha tres balcons d'obertura única adintellada; amb el parament igualment llis i les obertures emmarcades. Les obertures de la planta de sotacoberta són quadrades i el parament també és llis. El coronament de la façana es fa amb una cornisa.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.