Casa Joan Bertran Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de Jaume I, 25

  Coordenades:

  41.34721
  1.69593
  390902
  4578122
  08305-319
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Eclecticisme
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13302CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta semi soterrada, planta baixa sobreaixecada, dos pisos i sotacoberta o golfes. Coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal.
  Façana principal composada simètricament a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa trobem el portal d'accés centrat d'arc rebaixat, amb finestres adintellades i el parament de bandes horitzontals. Presideix la planta principal un balcó corregut amb tres obertures adintellades; el parament és llis amb les obertures emmarcades. A la segona planta hi ha tres balcons d'obertura única adintellada; amb el parament igualment llis i les obertures emmarcades. Les obertures de la planta de sotacoberta són quadrades i el parament també és llis. El coronament de la façana es fa amb una cornisa.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.