La Fonda Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc, 11-13

Coordenades:

41.34575
1.69793
391067
4577957
08305-320
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
1879
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13323CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici que fa cantonada de planta quadrangular que consta de planta baixa i dos pisos. Façana principal composada simètricament sobre diversos eixos verticals. La planta baixa ha estat reformada amb finalitats comercials, mantenint les obertures. Hi ha el portal principal d'accés a la façana de la Rambla Sant Francesc i un altre al carrer dels Consellers.
Presideix la planta principal un balcó corregut que ocupa tota l'amplada de les façanes, amb cinc obertures d'arc rebaixat a cada façana i trencaaigües arrodonits i motllurats, sostinguts per mènsules. A la segona planta hi ha sengles balcons d'obertura única i d'arc rebaixat. Entre les obertures de la planta principal i les de la segona planta hi ha un emblema rectangular amb els angles de biaix amb medalló central llis.
El parament, excepte el de la planta baixa que ha estat reformat, és de bandes horitzontals amb el coronament amb cornisa, sostinguda per mènsules, i mur d'obra amb parament llis.

En alguns documents s'anomena Casa Serdà i Vallès, com la del número 15-17, i Casa Serdà i Ros.

Reformada l'any 1900 per Santiago Güell i Grau.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.