Casa del passeig de Catalunya, 42 Aiguafreda

Vallès Oriental
Passeig de Catalunya, 42

Coordenades:

41.76898
2.25172
437805
4624397
08014-244
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7946019DG3274N0001SS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant la primera meitat del segle XX sota la influència de l'estètica noucentista. És un edifici adossat, de planta rectangular, que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El portal i els dos finestrals del frontis són d'arc conopial motllurat. Davant del portal hi ha unes escales amb barana de balustrada. Remata la façana una cornisa i els forats de ventilació sota coberta. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures i la cornisa de diferent tonalitat, i un sòcol de pedra. Al voltant de la casa hi ha un pati que queda frontalment tancat amb un mur de perfil sinuós, amb portalada i reixa forjada i pilars amb rajola decorativa.