Can Sobrevias Aiguafreda

Vallès Oriental
Passeig de Catalunya, 2

Coordenades:

41.76404
2.25338
437939
4623848
08014-245
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8142015DG3284S0001PQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Torre construïda durant la primera meitat del segle XX sota l'estètica noucentista. És un edifici aïllat de planta rectangular i de notables dimensions, construïda aprofitant el desnivell del terreny. Consta de planta baixa i dos pisos, excepte la torre del costat de llevant, que té quatre nivells. Aquesta està coberta a quatre vessant i la resta és composta a dos vessants. Les obertures són totes d'arc escarser arrebossat, excepte les de la torre i la galeria que hi ha a tramuntana, amb pòrtics d'arc de mig punt separats amb columnetes. La façana que s'orienta a la riera s'obre amb porxos coberts en tots els nivells. El tractament dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons.