Can Bertran Aiguafreda

Vallès Oriental
Ctra. De Ribes, 17

Coordenades:

41.76685
2.2517
437802
4624161
08014-246
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7944004DG3274S0001OB
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant la primera meitat del segle XX. És un edifici aïllat, de planta rectangular i que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a quatre vessants. Totes les obertures són d'arc pla arrebossat amb una motllura superior i es distribueixen formant eixos. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb les motllures de les finestres de diferent tonalitat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols ceràmics.

També és coneguda com a Can Tort.