Casa del carrer Major, 47 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 47
Al començament de la població en direcció l'Ordal, a la banda esquerra del carrer
143m

Coordenades:

41.38891
1.94367
411685
4582470
08295-562
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 1726605DF1812N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal compta amb un gran portal d'accés d'arc rebaixat, amb l'emmarcament arrebossat. La resta d'obertures són rectangulars i amb el mateix tipus d'emmarcament. Damunt del portal destaca un balcó simple amb la llosana motllurada i barana de ferro treballada. La façana està rematada amb una motllura rectilínia damunt la que s'assenta un coronament pla utilitzat per amagar la coberta. La construcció presenta el parament bastit amb pedra ben escairada lligada amb morter.