Casa del carrer Major, 47 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 47
  Al començament de la població en direcció l'Ordal, a la banda esquerra del carrer
  143m

  Coordenades:

  41.38891
  1.94367
  411685
  4582470
  08295-562
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 1726605DF1812N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal compta amb un gran portal d'accés d'arc rebaixat, amb l'emmarcament arrebossat. La resta d'obertures són rectangulars i amb el mateix tipus d'emmarcament. Damunt del portal destaca un balcó simple amb la llosana motllurada i barana de ferro treballada. La façana està rematada amb una motllura rectilínia damunt la que s'assenta un coronament pla utilitzat per amagar la coberta. La construcció presenta el parament bastit amb pedra ben escairada lligada amb morter.