Casa del carrer Major, 333 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 333
  Al costat de l'ajuntament
  175m

  Coordenades:

  41.38785
  1.93191
  410700
  4582364
  08295-580
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 0824113DF1802S
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta irregular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i consta de planta baixa i pis. Les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments en relleu arrebossats i pintats. Destaca el portal d'accés, amb timpà superior semicircular i reixa de ferro. Al pis hi ha un balcó amb la llosana motllurada. La façana està rematada amb una cornisa motllurada, damunt la que s'assenta un gran plafó de perfil ondulant amb decoració escultòrica als extrems.El parament té un estucat a mode de carreus de pedra i està pintat.