Casa del carrer Major, 333 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 333
Al costat de l'ajuntament
175m

Coordenades:

41.38785
1.93191
410700
4582364
08295-580
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0824113DF1802S
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta irregular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i consta de planta baixa i pis. Les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments en relleu arrebossats i pintats. Destaca el portal d'accés, amb timpà superior semicircular i reixa de ferro. Al pis hi ha un balcó amb la llosana motllurada. La façana està rematada amb una cornisa motllurada, damunt la que s'assenta un gran plafó de perfil ondulant amb decoració escultòrica als extrems.El parament té un estucat a mode de carreus de pedra i està pintat.