Cal Cardona Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 334
  Entre el passatge de l'Arboçar i el carrer de la Verge de Montserrat
  177m

  Coordenades:

  41.38875
  1.93197
  410706
  4582464
  08295-581
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 0826816DF1802N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta plana i consta de planta baixa i pis. Les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments motllurats en pedra. Destaca el balcó simple del pis, amb la llosana motllurada i la barana de ferro decorada amb motius florals. La façana està rematada amb una cornisa motllurada amb voladís de teula àrab. El parament presenta un estucat a mode de carreus de pedra ben llis i gran sòcol a la planta baixa.