Cal Cardona Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 334
Entre el passatge de l'Arboçar i el carrer de la Verge de Montserrat
177m

Coordenades:

41.38875
1.93197
410706
4582464
08295-581
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0826816DF1802N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta plana i consta de planta baixa i pis. Les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments motllurats en pedra. Destaca el balcó simple del pis, amb la llosana motllurada i la barana de ferro decorada amb motius florals. La façana està rematada amb una cornisa motllurada amb voladís de teula àrab. El parament presenta un estucat a mode de carreus de pedra ben llis i gran sòcol a la planta baixa.