Cal Pistracs Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 338
  Prop del passatge de l'Arboçar, amb el que es comunica a través del jardí
  178m

  Coordenades:

  41.38871
  1.93187
  410698
  4582459
  08295-582
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 0826817DF1802N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues aigües de teula àrab, amb el carener paral·lel a la façana principal, i consta de planta baixa i pis. A la planta baixa hi ha un gran portal d'accés d'arc de mig punt, amb l'emmarcament en relleu a mode de dovelles. Al pis, les obertures són rectangulars i tenen sortida a un gran balcó corregut amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. La façana està rematada amb una cornisa motllurada damunt la que s'assenta un plafó d'obra amb gelosia central. El parament està estucat a mode de carreus de pedra i pintat. Del jardí destaca un pou bastit amb maons disposats en forma de torre, que limita amb el passatge de l'Arboçar. Té obertures d'arc de mig punt. De fet, el mur que separa el jardí del carrer està format per una successió d'arcs de mig punt emblanquinats.