Cal Pistracs Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 338
Prop del passatge de l'Arboçar, amb el que es comunica a través del jardí
178m

Coordenades:

41.38871
1.93187
410698
4582459
08295-582
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0826817DF1802N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues aigües de teula àrab, amb el carener paral·lel a la façana principal, i consta de planta baixa i pis. A la planta baixa hi ha un gran portal d'accés d'arc de mig punt, amb l'emmarcament en relleu a mode de dovelles. Al pis, les obertures són rectangulars i tenen sortida a un gran balcó corregut amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. La façana està rematada amb una cornisa motllurada damunt la que s'assenta un plafó d'obra amb gelosia central. El parament està estucat a mode de carreus de pedra i pintat. Del jardí destaca un pou bastit amb maons disposats en forma de torre, que limita amb el passatge de l'Arboçar. Té obertures d'arc de mig punt. De fet, el mur que separa el jardí del carrer està format per una successió d'arcs de mig punt emblanquinats.