Cal Mussarra Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 347
  Finca disposada entre el carrer Major i el de la Srta. Assumpció Mitjans
  175m

  Coordenades:

  41.38757
  1.93195
  410703
  4582333
  08295-583
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Ref. Cad.: 0824109DF1802S
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta plana a mode de terrat i consta de planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments en relleu, arrebossats i pintats. Destaquen els dos balcons dels pisos superiors, amb les llosanes motlluradesi sostingudes per mènsules motllurades. Compten també amb baranes de ferro treballat. Les motllures de les llosanes es perllonguen per la divisòria entre els diferents nivells. També destaquen les finestres superiors, amb els ampits motllurats. La façana està remata per una cornisa amb barbacana d'obra, damunt la que s'assenta un plafó simple. El parament està arrebossat i pintat, amb laterals emmarcats a mode de carreus.

  Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial.