Cal Mussarra Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 347
Finca disposada entre el carrer Major i el de la Srta. Assumpció Mitjans
175m

Coordenades:

41.38757
1.93195
410703
4582333
08295-583
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 0824109DF1802S
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta plana a mode de terrat i consta de planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments en relleu, arrebossats i pintats. Destaquen els dos balcons dels pisos superiors, amb les llosanes motlluradesi sostingudes per mènsules motllurades. Compten també amb baranes de ferro treballat. Les motllures de les llosanes es perllonguen per la divisòria entre els diferents nivells. També destaquen les finestres superiors, amb els ampits motllurats. La façana està remata per una cornisa amb barbacana d'obra, damunt la que s'assenta un plafó simple. El parament està arrebossat i pintat, amb laterals emmarcats a mode de carreus.

Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial.