Cal Plats i Olles - Magatzems el Siglo Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 349-351
Finca disposada entre el carrer Major i el de la Srta. Assumpció Mitjans
175m

Coordenades:

41.3875
1.93196
410704
4582325
08295-584
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
IPA 19397
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 0824108DF1802S
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, format per diversos cossos adossats i amb pati posterior. Presenta una coberta reformada de dues aigües i consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal està dividida en dos registres verticals, un dels quals correspon a una ampliació posterior. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments en relleu, arrebossats i pintats. La planta baixa està completament reformada. Destaca el balcó corregut del primer pis, amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. La resta de balcons són simples, però de les mateixes característiques. La façana està rematada amb una cornisa motllurada, que es troba sostinguda per mènsules decorades només en el tram original de la construcció. Damunt hi ha un senzill plafó d'obra rectangular. El parament presenta una notable decoració esgrafiada a les plantes superiors. Al primer pis hi ha grans motius vegetals entre els buits amb ornamentació central en relleu, mentre que a la segona planta és geomètrica. Entre els dos nivells hi ha una greca i, sota la cornisa, decoració floral.

Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha establiments comercials.

L'antiga casa de cal Plats i Olles era una botiga. Posteriorment, els magatzems El Siglo van esdevenir un dels comerços més emblemàtics del municipi.

AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 59. IPA (1988). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. RICH LLORENS, Judit (2015). Inventari del Patrimoni Cultural de Vallirana. Treball de pràctiques UAB / Ajuntament de Vallirana.