Casa del C. Llarg, 31 Olèrdola

Alt Penedès
C. Llarg, 31
Moja

Coordenades:

41.32435
1.69023
390387
4575591
08145 - 233
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0458611CF9705N0001RQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa construïda al segle XIX dins del nucli antic de Moja. És un edifici aïllat i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures tant de la façana principal com laterals estan emmarcades amb pedra. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla, excepte el portal principal i un de secundari d'arc escarser. El finestral central del pis té sortida a un balcó de baranes forjades, de les mateixes característiques que el del finestral de la façana lateral. El tractament exterior dels murs és arrebossat.