Casa del C. d'Olivella, 9 Olèrdola

Alt Penedès
C. d'Olivella, 9

Coordenades:

41.32418
1.68917
390298
4575574
08145 - 232
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0358509CF9705N0001JQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa construïda a principi del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc escarser amb una motllura superior a mode de guardapols; l'absència d'un dels finestrals de la planta baixa trenca part de la simetria del conjunt. El finestral del pis té sortida a un balcó amb baranes forjades. El tractament exterior del mur és arrebossa i pintat, amb les obertures ressaltades amb diferent tonalitat.