Cases del C. d'Olivella, 22-24 Olèrdola

Alt Penedès
C. d'Olivella, 22-24
Moja

Coordenades:

41.32449
1.68962
390336
4575608
08145 - 231
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Regular
El numero 24 presenta cert estat de deteriorament.
Fàcil
Residencial
Privada
0458609CF9705N0001DQ / 0458608CF9705N0001RQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Conjunt de dues cases que formaven part del nucli antic de Moja, construïdes vers el segle XIX. Són edificis entre mitgeres i de planta rectangular, construïts de forma esgraonada seguint el pendent del carrer. Són de dues crugies; al número 22 la segona crugia es correspon amb un cobert. Tenen poques obertures, totes elles d'arc pla arrebossat, excepte la porta del cobert, amb llinda de fusta i brancals ceràmics. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica. El tractament exterior del murs és arrebossat i pintat.