Casa de la Rúbia Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Montserrat, 16

  Coordenades:

  41.34948
  1.70133
  391358
  4578367
  08305-80
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  XVIII
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 5009
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13313CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa de cos, entre mitgeres de planta rectangular; consta de planta baixa i pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  Façana principal amb dues úniques obertures: el portal d'accés, de punt rodó adovellat, però amb les dovelles pintades i una finestra adintellada amb ampit de pedra motllurada i muntants també de pedra, però pintats, a la planta pis.
  El parament de la façana és llis i coronat amb un ràfec de teules.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.