Casa de la Rúbia Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Montserrat, 16

Coordenades:

41.34948
1.70133
391358
4578367
08305-80
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Si:IPA 5009
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13313CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa de cos, entre mitgeres de planta rectangular; consta de planta baixa i pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
Façana principal amb dues úniques obertures: el portal d'accés, de punt rodó adovellat, però amb les dovelles pintades i una finestra adintellada amb ampit de pedra motllurada i muntants també de pedra, però pintats, a la planta pis.
El parament de la façana és llis i coronat amb un ràfec de teules.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.