Casa Bonaventura Feliu Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Miser Rufet, 10

  Coordenades:

  41.34534
  1.7028
  391474
  4577906
  08305-79
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  XIX
  1897
  Josep Inglada i Estrada i Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5008
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13309CF9717N
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta trapezoidal, estructurat en cinc crugies perpendiculars a la façana. Consta de planta b aixa, dos pisos i sotacoberta a dues aigües i terrat longitudinal a façana.. Sobresurt una torratxa central sobre la caixa de l'escala amb cos de coberta de pabelló.
  Façana principal de composició simètrica. SA laplanta baixa hi ha cinc obertures d'arc carpanell, cadascuna descomposada en dos, amb balcó intermig de poca volada i dues obertures laterals d'arc carpanell. Presideix la planta pis una balconada de cinc obertures, dos blacons laterals duna obertura, i dues obertures cegues. Totes d'arc rebaixat.
  Coronament de petites obertures dobles adintellades i ulls de bou lateral, cornisa sobre mènsules i barana calada de terrat amb motius centrals i laterals més elevats i esglaonats. El parament està fet a base de bandes horitzontals i pilastres.

  També coneguda com Casa Berger.

  L'any 1875 es presenta la sol·licitud per construir una planta baixa, propietat de Bonaventura Feliu, segons projecte del mestre d'obres Josep Inglada i Estrada.
  L'any 1897 es presenta un projecte de Santiago Güell i Grau per afegir-hi una planta. Llavors el propietari era Joan B. Berger.

  MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.