Casa de la carretera de Ribes, 53 Aiguafreda

Vallès Oriental
Ctra. De Ribes, 53

Coordenades:

41.76952
2.24905
437584
4624459
08014-242
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7747110DG3274N0001WS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant la primera meitat del segle XX sota la influència de l'estètica noucentista. És un edifici aïllat de planta rectangular i que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i golfes i té la coberta de teula plana a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal d'accés està cobert per un porxo avançat amb pilars quadrangulars i coberta de teula. Totes les obertures són d'arc pla arrebossat, amb una franja de rajola decorativa a la part superior. El tractament exterior és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.