Casa de la carretera de Ribes, 59 Aiguafreda

Vallès Oriental
Ctra. De Ribes, 59

Coordenades:

41.76978
2.24877
437561
4624488
08014-241
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7747107DG3274N0001WS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant la primera meitat del segle XX sota la influència de l'estètica noucentista. És un edifici aïllat de planta rectangular i que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i golfes i té la coberta de teula plana a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures del frontis són d'arc pla arrebossat, que formen un grup de tres al pis. El tractament exterior és arrebossat i pintat, ambles finestres de les golfes pintades imitant pedra, motiu també present a les cantonades. El ràfec està acabat amb cabirons.