Casa Clascar Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Font, 28

Coordenades:

41.34786
1.70008
391250
4578189
08305-327
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
S'està restaurant.
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13304CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular i la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Consta de semisoterrani, en una crugia lateral, planta baixa, pis i golfes.
La façana principal està composada simètricament sobre eixos verticals. A la planta baixa, el portal és d'arc rebaixat i està flanquejat per una finestra amb reixa de ferro forjat i per un balcó ampitador al costat del qual hi ha dues obertures transformades. A la planta principal hi trobem dos balcons centrals d'obertura única d'arc rebaixat i dos balcons ampitadors laterals. Les obertures de les golfes són tres ulls de bou el·líptics. Coronament amb ràfec amb imbricacions.

Aquesta casa, com totes les grans parcel·les implantades dins el perímetre emmurallat de la ciutat, està vinculada a finques agrícoles i té un origen anterior al desenvolupament urbà de la Vilafranca del segle XIX.
La data de construcció de la casa, segons el dintell de la porta balconera, és de l'any 1673. Però, durant el segle XIX, el notari Narcís Vallès i Aragonès comprà la casa i realitzà importants reformes.

BENACH i TORRENTS, Manuel (1946). "Biografia de la calle de la Fuente", dins Col·lecció Casa que fueron. Vilafranca del Penedès.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.