Antic escorxador municipal Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de l'Escorxador, 19-25

  Coordenades:

  41.34932
  1.6967
  390970
  4578355
  08305-326
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XIX
  1893
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Fàcil
  Científic
  Pública
  Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici amb pati davanter formant un recinte construït per fer-hi l'escorxador municipal. Les estructures construïdes formen una "U" composta d'un cos central i dues ales. El cos central consta de planta baixa de planta rectangular amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana. La coberta central té una alçada superior
  Façanes compostes de dos paraments separats per una banda horitzontal amb imbricacions de maó. En el parament inferior hi ha un sòcol; els portals i les finestres són d'arc rebaixat amb clau i emmarcats de maó a sardinell El parament superior té els capcers de pinyó i esglaonats, amb finestres adintellades, finestrals esglaonats emmarcats de maó i amb detalls ornamentals, formant imbricacions de maons en pilastres i cantoneres.

  L'any 1893, Santiago Güell presenta el projecte per la realització d'un escorxador per l'Ajuntament de Vilafranca. Aquest s'inaugura l'any 1902 i el 1928 l'arquitecte municipal Antoni Pons i Domínguez projecta una ampliació.
  Es va utilitzar com escorxador fins l'any 1991.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.