Casa Milà de Ferran Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer dels Ferrers, 38

  Coordenades:

  41.34782
  1.69923
  391179
  4578186
  08305-325
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13319CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de soterrani, en una crugia, planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a una aigua i terrat posterior.
  La façana està composada sobre quatre eixos verticals. A la planta baixa, els portals són d'arc rebaixat; a la planta principal hi ha quatre balcons d'obertura única adintellada amb motllures simples. A la segona planta, hi ha quatre finestres adintellades amb ampit lleugerament sortit. El coronament és amb una cornisa sense ornamentar.

  Existeixen referències documentals d'aquesta casa de l'any 1428. Es tracta d'unes escriptures de venda que fan referència a la casa propietat del mercader Jaume Babau que la ven a Tomàs Montserrat.
  L'any 1817, Josep Milà de Ferran hi construeix un escenari. L'any 1909 s'hi instal·la l'Associació Catòlica i les escoles gratuïtes per obres anomenades de Milà i Fontanals.
  L'any 1922 s'inaugura el saló d'actes.
  L'any 1936 es converteix amb la seu de l'Unió de Rabassaires i després de la Guerra Civil passa a ser seu d'Acció Catòlica.

  BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
  BENACH i TORRENTS, Manuel (1980). "L'antic carrer dels Ferrers i els seus personatges", Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès.
  LLORENS i JORDANA, Rodolf (1984). L'hegemonia vilafranquina en l'hegemonia catalana. Ajuntament de Vilafranca, Comissió de Cultura.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.