Casa Antoni Graells Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carretera d'Igualada, 41

Coordenades:

41.34894
1.70362
391548
4578305
08305-59
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
Dolent
sembla que fa molt de temps que està en desús.
Inexistent
Si:IPA 4988
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13302CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa que fa cantonada de planta trapezoïdal i que consta de planta baixa, alta, i planta pis. La coberta és de teules àrabs a tres aigües. La façana principal és la de la cantonada, la més estreta. En aquesta, hi trobem el portal d'entrada, de fusta i d'arc de mig punt a saltacavall. Al seu damunt una obertura amb la part de la barana tapiada amb pedres imitant els carreus originals. També és d'arc de mig punt.
Les façanes del carrer Igualada i del Nord, tenen una obertura adintellada a la planta baixa, a un nivell molt alt del sòl, i un altra a la planta pis. Aquests paraments són arrebossats, en mal estat de conservació.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.