Casa Jané Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer del General Prim, 15

  Coordenades:

  41.34584
  1.69636
  390936
  4577969
  08305-58
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Eclecticisme
  XX
  1901
  Pere Ros i Tort
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4987
  Fàcil
  Social
  Privada
  Ref. cad.: 13301CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres que fa cantonada, de planta rectangular i que consta de semisoterrani, planta baixa sobreaixecada i golfes. La coberta és de teules àrabs a tres aigües amb claraboia. Hi ha un pati posterior.
  Disposa de dues façanes que fan cantonada amb tractament unitari amb sòcol i parament de bandes horitzontals i coronament arrodonit a l'angle amb cornisa i parament massís. Les obertures es distribueixen a partir de tres eixos verticals, són adintellades, coronades per un frontó triangular trencat amb semicercle. Totes, a excepció de la porta lateral d'accés, formen balcons ampitadors. A les golfes, hi ha tres finestres adintellades i ulls de bou romboïdals; i al semisoterrani les obertures són d'arc rebaixat.

  L'any 1901 es va presentar sol·licitud d'obres per una casa per Antoni Jané segons projecte de Pere Ros i Tort, mestre d'obres.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.