Casa al carrer de Montserrat, 14
Vilanova del Camí

  Anoia
  Carrer Montserrat, 14
  301

  Coordenades:

  41.57232
  1.6368
  386349
  4603190
  Número de fitxa
  08302 - 24
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Segle
  XX
  Any
  1932
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6433320CG8063S0001YD
  Autoria de la fitxa
  Miquel Gea Bullich

  Edifici entre mitgeres que compta amb planta baixa i dues plantes pis. La coberta, si bé no s'aprecia amb claredat, sembla que està formada per un terrat pla.
  La façana principal s'ordena en base a dos eixos verticals. A la planta baixa se situa l'accés a l'immoble, a la dreta, i un gran finestral, a l'esquerra. A la planta primera s'obre un balcó corregut que compta amb dues balconeres que hi tenen accés. Finalment, a la planta segona se situen dues finestres rectangulars de mida més petita que la resta d'obertures.
  Totes les obertures són amb llinda, si bé els angles es troben lleugerament arrodonits. Per sobre les llindes de les obertures de les plantes primera i segona trobem una decoració de morter en relleu que finalitza a la part inferior en forma esgraonada a cada costat de l'obertura.
  Les obertures de la planta baixa presenten decoració de maons als muntants que simulen una mena d'impostes.
  Atenent la tipologia constructiva i decorativa de l'habitatge ens inclinàvem a atorgar una data propera als anys 20 del segle XX. En aquest sentit, les dades del cadastre esmenten com a data de construcció l'any 1932, data que també ens sembla força versemblant per a l'edifici que tractem. És un bon exemple de l'arquitectura tradicional de la primera meitat del segle XX.