Carretera de les Malloles
Òdena

  Anoia
  Carretera BV-1031, Km. 16
  Emplaçament
  Superat el torrent de la Costa d'en Morera i ja en vistes de Can Vendrell.

  Coordenades:

  41.62692
  1.61063
  384265
  4609287
  Número de fitxa
  08143 - 281
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Estat de conservació
  Regular
  Bona part del costat de migdia no es conserva.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 3001
  Accés
  Difícil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A00700013
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  Tomba de planta trapezial excavada a la roca sense el cap diferenciat i els angles més o menys arrodonits. Pertany a un adult i està orientada d'est a oest, amb el cap a ponent. Mides 1,83 m de llargada, 51 cm d'amplada, 34 cm de fondària, 48 cm la capçalera i 30 cm els peus. Sense restes de l'encaix per a una coberta de lloses. Bona part del seu costat de migdia gairebé no es conserva. La seva orientació és E-W, amb el cap situat a l'oest. Per les característiques tipològiques podria datar-se entre els segles IX i X.
  Les restes ceràmiques recollides a l'entorn durant la revisió de la carta arqueològica el 1991 fan pensar en un petit lloc d'hàbitat proper del qual no en queda cap tipus de resta constructiva, molt probablement arrasat per les tasques de conreu.

  La sepultura va ser localitzada per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). En la revisió de la carta arqueològica del 1991, a part de la sepultura, es va inventariar un petit conjunt de fragments informes de ceràmica comuna romana, dolia i àmfora de la Tarraconense.

  ENRICH I HOJA, Jordi (1992): "Sepultura de les Malloles", Catalunya Romànica, XIX. El Penedès. L'Anoia, Enciclopèdia Catalana,Barcelona, p. 450.
  ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina; ENRICH HOJA, Joan (2003): "Les necròpolis tardoantigues i altmedievals a l'Anoia: els rituals d'enterrament i les seves pautes i models d'interrelació a l'espai rural", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, ACRAM, Sant Cugat del Vallès, p. 662-673.
  GIBERT REBULL, Jordi (2011). L'alta edat mitjana a la Catalunya Central (segles VI- XI). Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
  SALES CARBONELL, Jordina (1994): "Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l'Anoia", Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15. Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 317-336.