Carrer Sant Pere Almató Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector central del nucli urbà
Carrer Sant Pere Almató

Coordenades:

41.94521
2.02215
418947
4644155
08212-34
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XIX
Bo
Algunes de les cases que conformen el carrer han estat reformades o reconstruïdes, tot i així es conserven diversos elements originals.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A09050
Jordi Compte i Marta Homs

El carrer Sant Pere Almató s'inicia a la plaça Major del municipi i avança en direcció nord fins a enllaçar amb el carrer de la Bassa.
Està format per cases de cronologia variada que van des del segle XIV al XIX, les quals han sofert diverses modificacions, reformes i rehabilitacions al llarg dels anys. Destaquen les següents cases:
Nº 3 (Restaurant), amb portal d'arc de mig punt i brancals de pedra.
Nº 7. Cal Casas, amb portal d'arc rebaixat amb brancals de pedra. Balcons del primer pis emmarcats amb pedra treballada.
Nº8. Cal Eures, veure fitxa particular.
Nº9. Cal Serra, veure fitxa particular.
Nº15. Casa Almató, veure fitxa particular.
Nº17. Cal Roca, presenta finestres amb ampit i emmarcades amb pedra treballada. En una de les llindes es conserva un 6 gravat.
Nº19, amb finestres emmarcades amb pedra treballada
Nº20, amb ampits rodons de pedra.
Nº 24, amb obertures emmarcades amb pedra treballada i cantonades diferenciades.
Nº 27. Cal Capellà, amb portal, finestres i balcó emmarcats amb pedra treballada. La llinda de la porta principal presenta la següent data: 16 IHS S8.
Nº 29. Ca la Calamanda, presenta obertures emmarcades amb pedra treballada i decoració a la llinda de la porta principal que consisteix amb dos motius geomètrics de cresteria i dos motius florals a l'interior.
Nº31. Ca l'Aro, destaquen dues finestres simètriques emmarcades amb pedra que comparteixen brancal interior i únic ampit motllurat de pedra.
Nº32, presenta els brancals de les obertures emmarcades amb pedra.
A l'altura de la casa Almató surt en direcció de ponent el carrer Pas nou. Uns metres més endavant conflueix a la banda de llevant amb el carrer Santa Magdalena i al capdamunt del carrer marxa a la banda de ponent el carrer Vilaclara pel qual s'hi accedeix a través d'una volta de canó.

El nom del carrer prové del nom del Beat Amató i de la casa situada al mateix carrer.

És un carrer estret que té una orientació de sud a nord-oest i que es va formar a banda i banda del camí ral anomenat camí de França que discorria per l'interior del municipi.