Carrer Sant Llibori Artés

Bages
Carrer Sant Llibori - Casc Antic

Coordenades:

41.79923
1.9487
412660
4628019
08010-59
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
Normes subsidiàries, article 143 (20.03.2006)
Fàcil
Residencial
Privada
diversos
Jordi Montlló Bolart

És el carrer que s'adreça al turó per ponent, enllaçant amb el Carrer Fort. Tot i que d'aquestes cases en diuen "les cases noves", són de ben antigues. Carrer de cases entremitgeres que acostumen a tenir planta baixa i dos pisos i la coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel al carrer; alguns segons pisos són golfes.
Destaquen algunes cases com les número 8 i 10, que han estat relativament poc modificades.
La casa número 11 consta de planta baixa, pis i golfes. La porta d'entrada té els muntants i la llinda de pedra, on hi ha gravada la data de 1746. Una finestra del primer pis també té els muntants, l'ampit i la llinda recta de pedra i a les golfes hi ha tres obertures entre pilars amb balconada.
La casa del número 18 és de planta rectangular, força estreta, consta de planta baixa i dos pisos. Totes les obertures (porta i dues finestres) tenen els muntants de pedra. Destaca la llinda de la porta amb la data de 1777 gravada.

Sembla que al final del carrer hi havia una font que ha estat anul·lada.

En un recompte de les cases d'Artés, que Ferrer (1990) data a l'entorn de 1750/60, ja apareix el carrer St. Llibori amb tres cases. El nom oficial de St. Llibori sembla venir de l'existència d'un oratori dedicat a aquest sant. Però també es coneix amb el nom de Cases Noves. Potser perquè en algunes vendes de patis documentades podrien tractar-se d'aquest carrer. Quan es feien les cases van rebre el nom de "cases noves".

FERRER, Ll. i BONET, A. (1990) Artés. Societat i economia d'un poble de la Catalunya Central. Ajuntament d'Artés.