Carrer Major, 86
Vilanova del Camí

  Anoia
  Carrer Major, 86
  Emplaçament
  Enfront de l'església parroquial de Sant Hilari
  303

  Coordenades:

  41.57123
  1.63926
  386552
  4603066
  Número de fitxa
  08302 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Segle
  XVIII
  Any
  1778
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6632801CG8063S0001ED
  Autoria de la fitxa
  Miquel Gea Bullich

  Edifici cantoner de planta irregular, aproximadament trapezoïdal, amb planta baixa, planta pis i golfes amb carener aproximadament paral·lel a la façana principal, que s'obre a tramuntana.
  Hi destaca, per damunt de tot, la porta d'entrada a l'habitatge pel carrer Major, que compta amb un arc dovellat de molt bona factura recolzat sobre muntants també de pedra treballada. A la dovella central hi podem llegir gravat (i actualment resseguit amb pintura negre): "20 fabre 1778" i entre el nom del mes i l'any hi apareix una bota gravada que a l'esquerra té el que podria ser un "refilador" i a la dreta un "martell" de boter. Queda clar, doncs, que l'ofici del propietari en encetar l'últim quart del segle XVIII era el de boter.
  A la planta primera, una mica descentrat a l'esquerra de la porta que acabem de descriure, se situa l'únic balcó de l'edifici. Compta amb llosana de pedra molt ben treballada que ha sofert un important desgast amb el pas del temps. Del mateix balcó és molt destacable la barana de ferro forjat, que alterna barres helicoïdals amb barres rectes disposades diagonalment respecte la línia que marca el carrer.

  L'edifici ha sofert diverses actualitzacions que, segons el nostre parer, resten armonia al conjunt (fusteria metàl·lica a les obertures i arrebossats de les façanes, especialment el de la planta baixa).

  Atenent a la data mostrada a la porta de l'edifici, tot apunta que enfront l'església parroquial de Sant Hilari s'hi formà un petit nucli habitat separat alguns metres del nucli original de Vilanova del Camí. Si més no, les fotografies aèries de 1945 i 1956 disponibles a la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) posen clarament de manifest aquesta separació pel que fa a aquestes dates.