Carrer del Raval / El Rastell Copons

Anoia
Carrer del Raval, 08289
A la banda de migdia del nucli urbà, entre el carrer d'Àngel Guimerà i el riu Anoia
422m

Coordenades:

41.63643
1.51733
376511
4610472
08071-128
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer de traçat i planta en forma d'L situat a l'oest del nucli urbà de la vila. La via enllaça amb la plaça de Ramon Godó, al nord-est, i amb el carrer de Ramon Morera, a migdia. Està pavimentat, amb voreres baixes en ambdós costats i presenta un traçat planer. El vial connecta amb el camí de les Basses, situat a l'extrem nord-est del traçat, i amb el camí de la font de la Vila, a l'extrem nord-oest. En aquest punt, el traçat és una mica més ample coincidint amb la gran façana de la casa de cal Madora. El carrer està delimitat per cases a banda i banda, tot i que bona part de la banda de llevant es correspon amb la fàbrica de teixits bastida l'any 1896. Les cases presenten una tipologia similar: plantes rectangulars amb patis posteriors, distribuïdes en dos i tres pisos i amb algunes obertures emmarcades en pedra i datades dins del segle XVIII.

Tal i com el seu nom indica, el carrer del Raval estava situat fora del nucli de la població, en aquest cas a l'extrem oest. L'existència del Raval s'esmenta documentalment a partir de l'any 1789, tot i que des de principis de segle ja hi havia el molí d'en Madora i algunes de les cases que defineixen el carrer tal i com el coneixem actualment, com és el cas de cal Marbà, de l'any 1754. La resta eren horts propers al riu. El carrer donava sortida a l'antiga plaça Major (actual plaça de Ramon Godó) per la banda de ponent, en direcció als molins situats prop del nucli urbà. El nom del Rastell ve donat per l'existència d'un mur de pedra atalussat, que evitava que l'aigua que sortia del molí d'en Madora s'emportés la terra del carrer. Alhora també ajudava a conduir l'aigua cap al molí que hi havia instal·lat a cal Solé. Ambdós molins eren paperers.

CLUB ESCOLAR 3C (1996). "Carrer del Raval". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 2, p. 2. Copons. Plànol urbà / Guia d'interès. Copons: Ajuntament de Copons, 2000. MUÑOZ, Natàlia (2005). "Renoms de Copons: El carrer del Raval". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 20, p. 17. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 22.