Carrer del Castell Copons

Anoia
Carrer del Mur-plaça del Castell, 08289
Al nord del nucli urbà, entre la plaça del Castell i el carrer del Mur
435m

Coordenades:

41.63685
1.51876
376631
4610517
08071-129
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer de traçat semicircular situat al nord del nucli urbà de la vila. La via enllaça amb la plaça del Castell, al nord, i amb el carrer del Mur, a ponent. A migdia limita amb la Baixada de Sant Jaume. El carrer està pavimentat, sense voreres i presenta un traçat en pendent ascendent esglaonat, que dóna accés a la part superior del turó on hi ha la plaça. El carrer està delimitat per la casa de cal Parés (número 8 del carrer del Mur) a la banda de ponent, i per un seguit de quatre cases situades a la banda de llevant. Aquestes cases presenten una tipologia constructiva similar: plantes rectangulars, distribuïdes en un i dos pisos bastides durant el segle XVIII, tot i que estan reformades.

El carrer es troba bastit a l'extrem de migdia de les terres que antigament ocupava el castell de Copons (actualment, aquestes terres estarien delimitades pel carrer del Mur, el passeig de Sant Magí i la pujada del Castell). Eren terres caracteritzades per una orografia abrupte i gens aprofitable per a l'ús agrícola. Així doncs, a mitjans del segle XVIII, donada l'elevada demanda de sól urbà per l'enriquiment de la població gràcies a la diàspora de negociants coponencs, l'ajuntament "va reanudar els establiments, aturats després de la Guerra de Successió per ordre del Superintendent de Catalunya", i que s'havien iniciat per la banda de Sòl Carrer i del lloc de Vilanova. L'any 1780, "es va establir el darrer solar del carrer del Mur, pel cantó del castell: el beneficiari fou el comerciant Roc Brufau" (Muset 2006: 28). Brufau "va comprar un pati a sota l'Era Vella del Castell (ara plaça del Castell)" (Muset 2006: 31), tot i que anava acompanyat d'una sèrie de requisits imposats per les autoritats locals, amb l'objectiu d'afavorir el trànsit de persones i animals mitjançant l'obertura de carrers i zones de pas: "a sas costas, (la) paret de bals que és enfrente de detràs de la iglésia, en forma de mitja lluna, pujant-la de pedra i de fanch fins al terra", i a deixar 18 pams de carrer "a la part de sol ixent per poder puyar lliurament a l'hera vella" (Muset 2006: 33). Com es pot veure doncs, la construcció de la casa de cal Parés l'any 1782 va contribuir a la consolidació de l'estructura actual del carrer del Castell, així com la del carrer del Mur (Muset 2006: 28-29).

CLUB ESCOLAR 3C (1998). "Carrer del Castell". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 5, p. 2. Copons. Plànol urbà / Guia d'interès. Copons: Ajuntament de Copons, 2000. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 28-33.