Carrer del Comerç Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer del Comerç

Coordenades:

41.34368
1.70298
391486
4577721
08305-133
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Si:IPA 5052
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart

La creació de la línea de ferrocarril entre Martorell i Tarragona, l'any 1865, comporta una reestructuració de la zona i facilita la creació del carrer del Comerç, sobretot a partir de l'any 1972. L'increment de la producció vitvinicola n'és l'altre factor concluyent. En aquest any, s'aprova una parcel·lació signada pel mestre d'obres Miquel Elies, que no es va arribar a realitzar, però que és l'embrió del carrer Comerç amb un establiment de magatzems destinats bàsicament a l'expenedoria de vi per mità del ferrocarril.
Alguns dels magatzems més destacats són : el magatzem Isidre Figueras (368), el magatzem Devisa (369), el magatzem Montserrat (370), el magatzem Torras i Vendrell (90) i el magatzem Cortina i Companyia (91).

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.