Carrer de la Fruita, 3-5 Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Fruita, 3-5

  Coordenades:

  41.34744
  1.69804
  391079
  4578145
  08305-218
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Contemporani
  Modern
  Medieval
  XIV-XIX
  Regular
  tapades i soterrades
  Legal
  Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
  Si:CC.AA 63 i 13174
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13320CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Degut a les obres de remodelació de l'esmentat edifici es va decidir intervenir arqueològicament en dues estructures.
  La primera es tractava d'un cub modern, segurament del segle XIX o inclús XX. Aquest cub, de planta circular (1,90 x 2,08 m) i boca quadrada, té uns 2,74 m de profunditat i les seves parets estan totalment enrajolades per una ceràmica vidrada de color verd. No es va trobar material.
  La segona estructura es tractava d'un pou de cronologia indeterminada, ja que tampoc s'hi va trobar cap tipus de material significatiu. La planta, circular, té un diàmetre de 1,16 m i buidant el reompliment format per material constructiu totalment modern es va arribar als 2,40 m de profunditat. Les parets del pou eren de pedra, i cap a una alçada d'1,60 m de profunditat buidada, apareixia una capa de formigó i grava que serveix de preparació per al paviment de rajola hidràulica moderna de color negre, possiblement dels anys 60 o 70 del segle XX- comú a tota la planta baixa de l'edifici.
  Quan a la boca del pou, cal dir que aquesta és de planta quadrada, però no es pot assegurar que fos la boca original, ja que podria haver estat modificada al fer la pavimentació actual de la planta baixa. Està vorejada per un brocal de maó manual, excepte per la cara nord-est, tallada en aquest tram per la pilastra de ciment. Pel costat dret de la pilastra de ciment arriba al pou un canaló fet de peces ceràmiques d'uns 18 cm d'amplada i que es pot documentar en uns 80 cm de recorregut.

  Excavació realitzada l'any 2002, sota la direcció de Vanessa Rodríguez i Fornós; de l'empresa Tríade.

  Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.