Prop del Maset- camí de Moja (variant sector N-O). Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Sud-oest del municipi
entre la carretera N-340 (cap a Tarragona) i la línia de ferrocarril.

Coordenades:

41.33435
1.69029
390409
4576701
08305-217
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Prehistòric
IX-VII aC
Regular
destruït en part.
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 62 i 13173
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 13314CF9706N
Jordi Montlló Bolart

L'any 1995, arran de la construcció de la nova carretera, es va fer un seguiment dels rebaixos i és localitzà el jaciment. En l'excavació d'urgència es documentaren un total de dues sitges de la primera edat del ferro. El jaciment no està destruït del tot, ja que el més segur és que s'estengui pels camps del voltant.

Excavació de l'any 1995 dirigida per Jordi Nadal i Lorenzo.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.