Capella de Sant Narcís
Jorba

  Anoia
  A la cantonada sud est del perímetre construït del Mas Jordà.
  Emplaçament
  A l’oest del nucli de Jorba, al camí de Mas Jordà a les Alzinetes.
  469.9

  Coordenades:

  41.60047
  1.51061
  375882
  4606490
  Número de fitxa
  08103 - 83
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Regular
  La coberta es veu força malmesa.
  Protecció
  Legal i física
  BPU
  Xarxa natura 2000
  Fitxa 189 del catàleg d’edificacions en sòl no urbanitzable;
  Fitxa de bens a protegir A10 del POUM
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  5827 Inventari del Patrimoni Arquitectònic
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  000706600CG70F0001IH
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

  Petita capella situada a la cantonada sud-est del pati del Mas Jordà. Correspon a una construcció simple, de nau rectangular de 5.80 m de llarg per uns 4.35 m d'amplada i uns 4.30 m d'alçada, amb coberta a doble vessant de teula àrab i campanar d'espadanya fet amb maons de ceràmica i una creu de ferro forjat al capdamunt. Conserva el ràfec fet amb teula àrab revestida de morter, sota el qual hi ha una cornisa llisa i correguda de morter de calç que recórrer tot el perímetre i que podria haver tingut restes de policromia.

  Els murs són de maçoneria amb cadenes cantoneres i a les façanes oest i sud es conserva una cornisa de pedra motllurada a doble nivell. També hi ha una petita finestra lateral quadrada a la façana oest i un nínxol amb un sant a la façana sud.

  La façana principal, orientada a nord-est i amb accés des del pati del mas, té una porta de llinda recta i una inscripció que hi diu (Fcô JPH / COLOMMES. / ay. 1829) que fa referència a l'adquisició del temple Francesc Colomer i el seu fill Josep. Per sobre la porta hi ha un petit rosetó que fou restaurat el 1829.

  Él saqueig revolucionari de 1936 a l'arxiu de Jorba, provocà la pèrdua de nombrosa documentació, per la qual cosa no es sap amb exactitud quan fou erigit el temple, però sembla que seria cap a mitjans del segle XVII. 

  En un document de 1696 els amos de Mas Jordà són el Francesc Matheu Vallès i la Mª Rosa Mora, i els seu primer fill es batejat amb el nom de Narcís, el que suggeriria que l'ermita ja estava dempeus.

  La documentació sobre Sant Narcís es va succeint en un altre document de 1733, en un testament de 1749 o en el document del 16 de març de 1803, en què Josep Jorba Canyadores fa possesió del Mas Jordà i la seva capella.

  Un altra dada important és el 1829, quan els argenters Francesc Colomer Enténtes i el fill Josep, adquireixen Mas Jordà i posen una pedra rodona damunt el portal de l'ermita, entremig d'una mitra i un bàcul, al·lusius al Sant Patró, amb el següent text "Fcô JPH / COLOMMES. / ay. 1829".

  A partir d'aquí la documentació és nombrosa i es va succeint fins a ja entrat el segle XX. El 1936 van robar la campaniana i els exvots d'argent junt amb un tapís, es van destruir l'altar i cremar el confessionari, i es va matar el mossèn Francesc Mª Colomer. Només es salven les imatges de Sant Narcís i Sant Josep. El 1950 es consagra l'altar nou de pedra, l'autor és Josep Sumell Soler, i els masovers Joan Prat Centelles I Rosa Borràs Gelebert celebren les noces d'or a l'ermita. El 1975 encara s'hi celebra la missa del Gall.

  A l'ermita s'hi celebrava una diada, que es citada en diversa documentació des del segle XVII.

  Casassas i Simó, Lluís; Enrich i Hoja, Jordi; Riba i Gabarró, Josep; Termens i Graells, Miquel; Torras i Ribé, Josep M. (1988): Història de les Comarques de Catalunya. Anoia. Vol. I. Manresa: Parcir. Edicions Selectes, p. 298-299.

  Castro i Borrós, Pere  (1993): Dates i dades històriques de Jorba. Jorba: Ajuntament de Jorba.