Capella de Sant Gaietà al mas de la Ginebreda Castellterçol

Moianès
La Ginebreda
A poca distància a l'est de la Ginebreda.
657 m

Coordenades:

41.76503
2.11221
426205
4624069
08064-15
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Es troba en estat d'abandó.
Inexistent
Sí, IPA.: 28692.
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A019000110000KD
Virgínia Cepero González

Petita capella d'una sola nau, amb absis semicircular. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a l'est. Coronant la façana, hi ha un campanar d'espadanya d'una sola obertura.
La porta d'entrada és rectangular, amb llinda i brancals de pedra treballada. Per sobre, hi ha un escut que representa les armes de les diferents famílies nobles de Castellterçol, amb l'any "1883".
En destaca l'escut de pedra situat a una llinda encastada a la façana sud.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç i es troba, en part, arrebossat.

La història de la capella es troba estretament relacionada al mas de la Ginebreda. Va ser restaurada l'any 1883 però el seus orígens són anteriors.
Era la capella de l' únic gremi de pouers de gel de Catalunya.

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).