La Ginebreda Castellterçol

Moianès
Quintana de la Ginebreda
Pel camí que surt a ma esquerra, passat el polígon industrial El Vapor.
687 m

Coordenades:

41.76525
2.10956
425985
4624096
08064-14
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28691.
Fàcil
Residencial
Privada
08063A019000130000KI
Virgínia Cepero González

Gran mas pairal format per un edifici principal i diversos cossos annexos.
L'edifici principal és de planta quadrada i consta de soterrani, planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
El portal d'entrada és d'arc de mig punt, amb grans dovelles i presenta la següent inscripció: "EIXA CASA FOV REEDIFIADA EN LO ANY DE 1818 PER LO ILLESRD GAIETANO DE PLANELLA Y FIVALLER COMTE DE LLAR Y BARO DE GRANERA".
Les obertures són petites, quadrades o rectangulars, de disposició simètrica, de pedra carejada. En destaca el portal de la façana oest, que duu inscrit, a la llinda, l'any "1621".
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Les referències documentals més antigues del mas són del segle XII, quan hi havia al terme actual de Castellterçol dos nuclis de població; un d'ells depenia del castell i l'altre, del mas amb l'església de Sant Fruitós.
La casa va ser restaurada l'any 1818 per Gaietà de Planella i Fivaller, comte de Llar i baró de Granera.

CAPDEVILA i OLLER, J. (2016) "La Ginebreda i la Fàbrega: cases ancestrals i seculars de pagès", XXXVII Ronda Vallesana: Castellterçol-Castellcir (Vall de Marfà). Sabadell: Unió Excursionista Sabadell, p. 49-54.
CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PLADEVALL i FONT, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Vic: Eumo, Ajuntament de Castellterçol.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].