Can Vador Joanet Dosrius

Maresme
Veïnat de Pedró, 1 - Zona de Canyamars
Al km. 1,3 de la BV-5101, a peu de carretera abans d'entrar al nucli urbà de Canyamars
197m

Coordenades:

41.59516
2.43478
452894
4604983
08075-110
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002306700DG50E
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per diversos cossos adossats que li proporcionen una planta irregular. La part corresponent a masia està situada a la banda de llevant del conjunt. Està formada per dos cossos adossats disposats en forma d'L. Ambdós volums són rectangulars, amb les cobertes de teula àrab de dues vessants i estan distribuïts en planta baixa i pis. El volum principal, amb la façana principal orientada a migdia i el carener perpendicular a la mateixa, presenta obertures rectangulars amb els brancals bastits en pedra desbastada i les llindes planes. Les finestres del pis tenen els ampits motllurats. A la planta baixa, al costat del portal d'accés, destaca una petita finestra amb la llinda gravada amb l'any 1750. L'altre volum, adossat a l'extrem de llevant de la façana principal, també compta amb obertures rectangulars emmarcades en pedra, tot i que les de la planta baixa han estat arranjades. Les façanes estan rematades amb un ràfec de teula àrab. Adossats a la banda de ponent del volum principal hi ha tres cossos auxiliars més, organitzats en un sol nivell i coberts amb teulades d'un vessant. Davant la façana principal hi ha dos volums més. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats. Sota la masia, a la banda de migdia, hi ha un pou circular amb la coberta apuntada i el parament arrebossat. Uns metres més enllà, al bell mig dels camps, hi ha una bassa de planta rectangular i perfil esglaonat bastida en pedra.

Encastat a la façana principal de la masia hi ha un plafó de ceràmica blanca amb la següent inscripció: "VECINDARIO DE PADRÓ".

La primera referència documental directa de la masia la trobem en una "Llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble contribueix", datada al segle XVIII i integrada dins del fons documental de família Gel i Amat de Canyamars. En aquest document ja hi consta la "Casa Joanet". Dins del segle XIX, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. I, finalment, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, hi consta que l'any 1897 existia una casa anomenada "Bado Joanet" dins del veïnat de Canyamars. Segons les fonts orals, el topònim amb el que es coneix la casa en l'actualitat prové del fet que durant la pesta que es produí a Catalunya entre els anys 1647 i 1653, van morir tots els habitants de la masia excepte l'avi i dos néts. Els nens es deien Salvador i Joan, passant d'aquesta manera a anomenar-la can Vador Joanet, en honor a aquests infants. La masia sempre ha estat relacionada amb la família Bruguera, cognom de l'actual propietari. Segons aquest, en una de les obres de reforma dutes a terme a la construcció, es va documentar una premsa enterrada (en aquest sentit, al costat de la façana principal, hi ha una premsa de gàbia). Finalment, en relació a la llinda datada amb l'any 1750, cal dir que en origen estava situada en una altre lloc de la construcció. Durant unes obres de reforma fou col·locada en el lloc actual.

ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (1995). Una ullada al passat: història gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975). [Dosrius]: Ajuntament de Dosrius, p. 91, 109. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.41/121. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.