Can Turell
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Ctra. De la Sagrera

  Coordenades:

  41.65562
  2.22512
  435481
  4611831
  Número de fitxa
  08248 - 111
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  5620001DG3152S0001TL
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  Can Turell és una masia del segle XVII que va consolidar-se entre els segles XVIII i XIX com una casa de tres crugies de tipologia clàssica. Durant la segona meitat del segle XX es va reformar per adaptar-la com a habitatge modern.

  És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, dels quals el de la dreta correspon a la crugia afegida posteriorment i no segueix la tipologia dels altres. Per aquest motiu, el portal d'accés està descentrat. És d'arc de mig punt ceràmic amb els brancals de pedra i sobre el seu eix té un finestral d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita amb l'anagrama IHS i l'any "1617". Aquest té sortida a un balcó de baranes forjades i és de majors dimensions que l'altra finestra del pis, també d'arc pla de pedra carejada. Pel que fa a l'eix de la dreta, s'obre a la planta baixa amb una porta d'arc pla arrebossat i al pis amb un pòrtic d'arc de mig punt ceràmic, tots dos de factura moderna. Un pòrtic de les mateixes característiques es reprodueix a la façana posterior d''aquest mateix cos. Les façanes laterals presenten poques finestres, totes d'arc pla de pedra carejada, mentre a la posterior són d'arc pla de pedra carejada. També són de pedra al cos annex que s'hi adossa, d'un sol nivell d'alçat. El tractament exterior dels murs és arrebossat pintat, amb els angles cantoners amb els carreus escairats vistos. A la façana de ponent s'hi adossa el pou antic.

  Tenim poques notícies històriques d'aquesta casa, ja que es desconeix quin era el seu nom antigament. La família Turell s'hi va instal·lar a mitjans del segle XIX, quan Josep Turell va arribar al poble per treballar com a mosso a la rectoria. Estava constituïda per 3 habitatges, entre els que hi havia Can Bartra, una de més petita on inicialment es van instal·lar, i una a darrera que després s'anomenaria Can Pepet Turell. Al cap d'uns anys els Turells van reformar la casa principal i hi van anar a viure. Els seus descendents en mantenen la propietat.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  CLARET, J. (1989). "Cases que tenen història: La Sagrera", Anuari Local, núm. 27. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.