Can Tesà Balenyà

Osona
C. Major, 81

Coordenades:

41.81705
2.23499
436462
4629747
08017-211
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6599004DG3269N0001ZQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Tesà és una casa construïda a principi del segle XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures. El portal d'accés és d'arc escarser arrebossat i la resta són d'arc pla. Els finestrals del pis dels eixos laterals tenen sortida a balcons suportat per mènsules i baranes de forja. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat, amb les cornises i les obertures ressaltades de diferent tonalitat. El ràfec està acabat amb cabirons.