Can Fuster Toll Balenyà

Osona
C. Major, 52

Coordenades:

41.81601
2.23506
436467
4629631
08017-210
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6698111DG3269N0001WQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Fuster Toll és una casa construïda a finals del segle XIX. És un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla, a la planta baixa arrebossat i a la resta ceràmiques. El finestral de l'eix central té sortida a un balcó de baranes forjades. El tractament exterior dels murs és arrebossat fins al primer nivell, on s'ha repicat deixant la pedra vista.