Can Terrades o can Samarruga Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Sant Joan, 102, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-108
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 6.14. EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1631012DG3013S0001LG
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Les façanes són de pedra vista.
És un testimoni representatiu de l'arquitectura popular de l'època, on queda patent l'austeritat dels sistemes constructius i dels materials emprats.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.