Can Teixidor de l'Arboç
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Cal Teixidor
  Emplaçament
  Al Km 15 de la ctra. BV 5301

  Coordenades:

  41.76968
  2.38214
  448646
  4624389
  Número de fitxa
  08137 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29218
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000406900DG42D0001BO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Cal Teixidor de l'Arboç és una masia del segle XVIII que va ser reformada a finals del segle XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Al centre del frontis hi ha un portal d'arc de mig punt ceràmic de factura moderna, com ho són algunes de les finestres d'arc pla arrebossat que hi ha al seu voltant. A nivell de les golfes hi ha pintat un rellotge de sol. En un costat de la façana s'hi adossa un porxo i una cort. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. Davant de la casa s'hi conserva un empedrat amb lloses de pissarra i uns metres més enllà l'antiga pallissa.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.