Can Cervera
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Cervera
  Emplaçament
  Pel camí que surt del Km. 15 de la ctra BV-5301

  Coordenades:

  41.770324920837
  2.3904646509575
  449338
  4624455
  Número de fitxa
  08137 - 20
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29220
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000510100DG42D0001HO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Cervera és una masia d'origen medieval que va ser reconstruïda al segle XX. És un edifici de planta rectangular amb la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa, pis i golfes. El frontis s'obre amb un portal d'arc escarser arrebossat, a l'entorn del qual hi ha nombroses obertures d'arc pla arrebossat. A nivell de les golfes hi ha un rellotge de sol pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. Al costat hi ha un cobert antic, amb la pallissa a la part superior. A la part posterior hi ha una era amb lloses de pissarra que està anivellada amb una obertura per on s'omplia la pallissa.

  Va ser renovada l'any 1925.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  nventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.