Can Solà del Pla
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Can Solà del Pla, 7
  529

  Coordenades:

  41.61496
  2.01311
  417777
  4607497
  Número de fitxa
  08120 - 155
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Ha patit transformacions per adaptar-se a les necessitats dels usos actuals.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Integral (Número 4 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 53 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  7777507DG1077N0001IY
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i pis, amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a ponent. El carener no està centrat i el cos de la dreta s’allarga en relació a la meitat esquerra. El parament és majoritàriament arrebossat, gairebé escardejat.

  Se li han afegit alguns cossos al seu voltant que dificulten entreveure l’estructura antiga de la masia. Al pati també hi ha tres pedres de molí adequades coma  font ornamental.

  Destaca un rellotge de sol de tarda a la façana i un pou a la banda meridional. També una gran alzina.

  Diversos autors consideren com a denominació antiga d’aquesta masia la de Mas Pla, de la que en trobem referències en documents de l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt, datats al segle XIV: “Acte en el qual fra Pere, abat de Sant Llorenç del Munt, de consell del seu convent, dedueix i relleva Bn. Garriga de l’agrer de tasca i delme a què és obligat l’honor que té en la parròquia de Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit Asclaperol. Termena a sol ixent amb l’aragall. A migjorn, amb la Coma de Mur i part amb la tinença del Mas de Torre. A ponent amb l’honor del mas del Plano i part amb  tinença del mas Triador (...) núm 74” (Ferrando, 1987).

  En els Processos de Batllia conservats a l'Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès, consta una concessió d'obres establerta el 13 de gener de 1683 a Maria BArata i Castell, vídua, i al seu fill Josep Barata per construir de nou la casa del mas Solà del Pla, de Matadepera, per valor de 550 lliures, per no poder reparar la masia vella per tenir fonaments dèbils. 

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ i BOADA, Miquel (1985). Masos i Pairalies de Matadepera. Terrassa: Caixa d'Estalvis de Terrassa.

  FERRANDO, Antonio (1987) El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera. Inèdit.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.