Can Serra
Òdena

  Anoia
  Carrer Rosari, 1
  Emplaçament
  Nucli antic d'Òdena

  Coordenades:

  41.60616
  1.64209
  386849
  4606941
  Número de fitxa
  08143 - 63
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6971603CG8067S0001OS
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Cal Serra està configurat per un volum principal i unes edificacions auxiliars annexes,
  configurant un únic cos construït amb pati interior.
  El conjunt es troba ubicat a la banda de ponent de la Plaça Major amb accés des del carrer
  del Rosari i des de la Plaça Major.
  El volum més antic és un edifici amb façana principal al carrer del Rosari, que consta de
  planta baixa, planta primera i unes golfes amb coberta a dos vessants de teula ceràmica
  tipus aràbiga i carener paral·lel al carrer. La façana apareix arrebossada i les obertures són
  d'època contemporània. L'accés es produeix a través d'un portal d'arc rebaixat i es
  conserven dues balconades a planta primera.
  Per la banda de llevant el volum més antic té un cos adjunt de planta regular que consta de
  planta baixa, planta primera i unes golfes amb coberta a dos vessants de teula ceràmica
  tipus aràbiga, constituint un únic cos de gran volumetria contínua, amb façana a la Plaça
  Major. La façana de migjorn disposa d'una galeria construïda
  amb sis arcs de mig punt ornamentats amb maó ceràmic a la planta primera.
  Un conjunt de cossos annexos construïts en diferents fases adjunts al volum principal per
  la banda de migjorn, completen la totalitat del conjunt.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba "Els Calvet del castell i, a partir de l'últim terç del segle XVI, els Serra del castell tenien ambdós la casa dins del recinte fortificat d'Òdena... L'any 1572 la família Calvet incorpora per establiment un pati de terra on construirà un corral cobert per al bestiar menut. Aquest terreny serà més endavant, l'any 1785, el lloc triat pels Serra per a construir l'actual casal familiar".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona